Dacă doriţi un răspuns cu privire la Marea Trecere, la situaţia actuală a umanităţii, vă oferim aici o serie de articole revelatoare.
........................

joi, 15 septembrie 2011

► Ce ascunde oare pentru noi simbolul Crucii?

(continuare de aici)

Câteva sugestii în această direcţie:
- reunind verticalul cu orizontalul, crucea este considerată un simbol al totalităţii; 
- ea este simbolul credinţei creştine, al mântuirii, altfel spus al eliberării spirituale, prin Iisus Christos; Cel ce voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să urmeze Mie!“ (Marcu 8,34);
- de asemeni, şi în anumite legende orientale crucea simbolizează scara pe care sufletul urcă pentru a ajunge la Dumnezeu;
- întâlnită, fie în viaţa de zi cu zi, fie în vis, ca semn (şi este un semn bun) crucea simbolizează ordinea şi este interpretată adesea ca un moment de cumpănă (de răscruce) în viaţa noastră, care este decisiv pentru viitor; ni se dă un semn de curaj, pentru a pune capăt situaţiei de moment;
- de asemeni, tot ca semn, crucea ne invită să ne găsim axul director în viaţă; şi precede aproape întotdeauna o vindecare, psihică sau fizică...

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu