Dacă doriţi un răspuns cu privire la Marea Trecere, la situaţia actuală a umanităţii, vă oferim aici o serie de articole revelatoare.
........................

marți, 10 iulie 2012

► Problema intervenţiei extraterestre în contextul actual al omenirii (XIV)

de profesor yoga Dan Bozaru

<< continuare de aici
<< aici partea I
... XVII  XVIII  XIX  XX  XXI  XXII  XXIII  XXIV 

Pământul este monitorizat, mai ales în această perioadă foarte specială a evoluţiei sale, de sute şi chiar mii de civilizaţii extraterestre avansate, care urmăresc cu diferite grade de interes evoluţia evenimentelor şi mai ales particularităţile transformărilor care au loc în prezent. Din informaţiile pe care le deţinem, procesele complexe care implică planeta noastră în această perioadă reprezintă o premieră la nivel universal.
Ineditul acestei perioade nu se referă propriu-zis la translaţia spre o frecvenţă superioară de vibraţie a conştiinţei fiinţelor; în funcţie de ciclurile cosmice care reprezintă un fel de „ceas galactic”, civilizaţiile din galaxia noastră (precum şi din oricare dintre cele peste 100 de miliarde de alte galaxii ce există în universul fizic observabil, după aprecierile astrofizicienilor contemporani) trec cu regularitate prin transformări specifice care implică evoluţia sau involuţia lor. Direcţia imprimată în aceste transformări este în funcţie mai ales de particularităţile energetice ale proceselor cosmice care au loc în acele perioade, precum şi de o serie întreagă de variabile „locale” ale civilizaţiilor respective. Ceea ce este însă caracteristic şi inedit în acest colţ al universului fizic, în care se află sistemul nostru solar şi planeta noastră (Terra), e faptul că ascensiunea în frecvenţa de vibraţie a conştiinţei oamenilor se va realiza pentru prima dată fără ca aceştia se renunţe la vehiculul lor fizic. Cu alte cuvinte, o parte dintre fiinţele umane care vor ajunge în această etapă de desfăşurare a evenimentelor viitoare vor translata la o frecvenţă de vibraţie superioară a conştiinţei lor, fără ca pentru aceasta să-şi părăsească trupul. Desigur, translaţia va implica de asemenea şi o modificare a frecvenţei de vibraţie specifică a materiei fizice din care este alcătuit corpul fizic, dar ceea ce este important de menţionat e că ascensiunea într-o dimensiune superioară de manifestare nu se va face prin renunţarea la structura grosieră a fiinţei, adică la trup. Acelaşi aspect este implicit valabil şi în cazul planetei însăşi (Pământul), care va translata odată cu fiinţele de la suprafaţa ei fără a se distruge în dimensiunea ei fizică (3D).
Prin urmare, procesul eminamente spiritual care implică ascensiunea conştiinţei fiinţelor umane la o frecvenţă de vibraţie superioară fără ca acestea să-şi părăsească vehiculul fizic (trupul) – cu alte cuvinte, fără ca ele să moară – este o etapă foarte importantă de evoluţie în acest colţ al Macrocosmosului şi, deoarece el reprezintă o premieră absolută, este urmărit cu maxim interes de mii de civilizaţii şi alte entităţi şi fiinţe celeste din Creaţie. Multe dintre aceste civilizaţii şi fiinţe celeste îşi aduc în mod activ contribuţia la realizarea acestui proces de translaţie a conştiinţei şi tocmai de aceea afirmăm că, în conformitate cu informaţiile care există, în prezent Pământul este asistat de câteva sute de astfel de civilizaţii extraterestre benefice, la care se adăugă multitudinea de alte fiinţe şi ierarhii celeste care acţionează eficient în vederea realizării cu succes a ascensiunii spirituale a omenirii. 
Procesul este însă foarte complex şi implică nenumărate variabile; tocmai datorită ineditului acestei „experienţe” cosmice în premieră, lupta este foarte strânsă, întrucât forţele malefice (concretizate în anumite civilizaţii extraterestre negativ orientate – cum ar fi reptilienii draconieni şi sub-rasele lor din diferite alte zone ale galaxiei -, precum şi în anumite entităţi demoniace şi satanice din tărâmurile subtile infernale ale manifestării) nu doresc deloc realizarea cu succes a translaţiei omenirii la o frecvenţă superioară de vibraţie a conştiinţei. Aceasta ar atrage după sine – prin puterea exemplului şi a experienţei dobândite – repetarea ei în multe alte zone ale universului fizic, slăbind şi chiar eliminând complet influenţa negativă a acelor civilizaţii malefice cel puţin în unele sectoare din galaxia noastră (şi din alte galaxii). Aşa se explică rezistența extraordinară şi opoziţia îndârjită cu care reptilienii draconieni - dar de asemenea şi alte civilizaţii cu „agende” şi interese locale tenebroase -, ajutaţi de „elita” satanică a masonilor de pe Pământ, se străduiesc prin toate mijloacele pe care le mai au la îndemână să amâne sau chiar să facă să eşueze complet procesul ascensiunii şi evoluţiei rasei umane de pe Terra.

Această veritabilă luptă galactică între bine şi rău, în care este implicat Pământul, a atras numeroase civilizaţii extraterestre benefice care ne asistă şi ne ajută pentru a reuşi translaţia cu deplin succes. În general vorbind, civilizaţiile ET benefice sunt organizate în Confederaţii Galactice uriaşe, ce respectă anumite principii şi legi cosmice armonioase, stabilite de comun acord şi reunite în ceea ce s-ar putea numi „codul lor de conduită galactică”. Civilizaţiile care intră în componenţa acestor confederaţii provin din dimensiuni diferite, însă cele mai multe dintre ele există în dimensiunile superioare 4D, 5D sau chiar 6D. Există însă şi civilizaţii din 3D (planul fizic) care au ajuns la un înalt nivel de dezvoltare a tehnologiei şi care de asemenea sunt orientate benefic, care sunt admise în Confederaţiile Galactice şi care sunt membre ale acestora. 
În general vorbind, fiecare dintre aceste Confederaţii sunt coordonate de câte un aşa-zis consiliu de lumină, care de fapt este un consiliu director format din câţiva reprezentanţi ai principalelor civilizaţii (de obicei cele mai avansate, atât din punct de vedere tehnologic, cât şi spiritual) ce fac parte din respectiva organizaţie galactică. Întrucât intenţiile şi planurile acestor Confederaţii Galactice sunt totdeauna eminamente benefice, există mereu un consens în acţiunile lor, care vizează ajutorul acordat civilizaţiilor din diferite colţuri ale universului (în principal în interiorul galaxiei noastre), dar cu toate acestea fiecare membru (civilizaţie) al acestor Confederaţii Galactice este liber să participe sau nu la acţiunile care sunt propuse.

După cum am arătat deja, planeta noastră ocupă un loc special în atenţia acestor organizaţii galactice a civilizaţiilor benefice avansate. Aceasta face ca „activitatea” din spaţiul cosmic din jurul Pământului şi a Lunii să fie în prezent extrem de intensă, implicând la modul real milioane de nave cosmice şi alte structuri şi baze uriaşe extraterestre, plasate în special pe Lună, dar de asemenea şi pe mulţi dintre ceilalţi sateliţi naturali ai planetelor din sistemul nostru solar, ori chiar pe unele dintre planetele înseşi, cum ar fi Marte, Mercur sau Pluto. De pildă, dovezi extraordinare ale unor construcţii şi baze extraterestre pe Lună pot fi văzute în documentarul video intitulat Celestial, despre care am mai amintit în unul din articolele anterioare, produs şi realizat de expertul ufolog Jose Escamilla. Un scurt interviu luat de ThirdPhaseOfMoon prezintă în sinteza uimitoarele dovezi pe care ufologul le-a colectat chiar din rândul unor fotografii secrete ale NASA (în culori). De pildă, pe DVDul original se vor putea urmări imaginile succesive, la interval de 8 luni, ale unei construcţii gigantice de 16 kilometri lungime şi 8 kilometri înălţime, care a fost ridicată pe Lună în unul dintre craterele ei. Nicio tehnologie de pe Pământ nu ar fi în stare să realizeze o asemenea construcţie, nu doar la aceste dimensiuni colosale, dar cu atât mai puţin în spaţiul cosmic ori pe un corp celest cum este Luna. Clipul video poate fi urmărit aici: 

Pe de altă parte, pentru a îndepărta nesfârşitele suspiciuni penibile ale unor minţi chinuite, care şi în prezent se mai îndoiesc de realitatea zborurilor efectuate de om pe Lună (programul Apollo), sugerăm doar unul dintr-o serie de clipuri edificatoare ce ar putea arunca o lumină destul de elocventă supra aceea ce s-a petrecut în 1969, la aselenizarea lui Apollo 11 şi ce anume a văzut Neil Armstrong acolo (imaginile video prezintă discuţia de pe canalul securizat de la Houston): 

La toate acestea se pot adăuga foarte multe alte declaraţii în timp real ale piloţilor de avioane şi ale astronauţilor care au observat nave extraterestre în atmosfera Pământului, ori în spaţiul cosmic, din care o sinteză reuşită o indicăm aici (sugerăm vizionarea acestui clip video începând cu momentul 00.40 min, pentru a evita unele reclame mai puţin inspirate): 

Majoritatea activităţii civilizaţiilor extraterestre benefice este în legătură cu pregătirea translaţiei ce va avea loc la nivelul planetei noastre, a omenirii şi a întregului nostru sistem solar, odată cu ascensiunea nivelului general de vibraţie a conştiinţei sub impactul extraordinar al fluxurilor energetice ce provin din centrul galaxiei. În ultimii ani, unele Confederaţii Galactice şi civilizaţii ET benefice au dorit declanşarea efectivă a planului generic numit Primul Contact, în care omenirea urma să ia cunoştinţă la nivel mondial de existenţa civilizaţiilor ET, de navele acestora, angrenând totodată primele legături şi contacte cu fiinţele extraterestre.
Cel mai cunoscut şi tulburător astfel de plan al civilizaţiilor ET a fost revelat de Stanley A. Fulham şi a constituit poate cea mai remarcabilă atenţionare din timpurile moderne pentru conştiinţa oamenilor în ceea ce priveşte prezența şi acţiunile civilizaţiilor ET benefice. 
Stan Fulham a fost ofiţer în rândul Forţelor Aeriene din Canada şi a activat de asemenea în cadrul serviciului NORAD din armata americană, unde a avut ocazia să analizeze multe cazuri de apariţii OZN, mai ales cele încadrate în categoria observaţiilor radar. El s-a pensionat în anul 1971 cu gradul de căpitan. Cartea lui (Challenges of Change), care în prezent a ajuns la cea de a patra ediţie, reprezintă o sinteză a dialogurilor sale purtate timp de 12 ani cu un grup de fiinţe ET foarte evoluate, ce reprezintă un consiliu de guvernare galactică, numit „Consiliul celor 8”. Dialogurile respective au fost realizate de Stanley Fulham cu membrii „Consiliului celor 8” prin intermediul mediului psihic foarte avansat Rik Thurston. Această intermediere a fost necesară în special pentru faptul că membrii civilizaţiilor care fac parte din acest consiliu galactic există cu predominanță în dimensiunile 4D şi 5D. În discuţiile pe care le-a purtat şi întrebările pe care el le-a adresat consiliului de fiinţe ET, Fulham a pus accentul mai ales pe existenţa civilizaţiilor extraterestre care ne observă în prezent şi care interacţionează cu planeta noastră şi cu locuitorii ei, dorind să afle care sunt acestea, de ce se află ele aici şi care sunt intenţiile lor adevărate. În completarea acestor subiecte, informaţiile primite de fostul ofiţer canadian acoperă un spectru larg de alte domenii de interes, cum ar fi poluarea mediului, unele evenimente catastrofale ce vor avea loc pe Pământ, ameninţările teroriste, modificările de natură economică şi financiară la nivel mondial, precum şi necesitatea abordării unei vieţi preponderent spirituale de către oameni. Totuşi, cel mai important aspect care a fost luat în discuţiile cu aşa-numitul „Consiliu al celor 8” a fost planul de apariţie masivă a navelor ET (OZN-uri) pe cer în data de 13 octombrie 2010, deasupra New-York-ului şi crearea în acest fel a premiselor pentru realizarea Primului Contact între civilizaţia actuală a omenirii şi civilizaţiile extraterestre benefice.
Din nefericire, Stanley Fulham a murit pe 19 decembrie 2010 de cancer la pancreas, întrerupând astfel seria extraordinară de dezvăluiri în legătură cu acţiunile unora dintre civilizaţiile extraterestre care se implică în prezent în procesul transformării spirituale a planetei noastre şi a omenirii. Pentru a ne face o idee pertinentă despre conţinutul remarcabilei sale cărţi şi totodată despre personalitatea, decența şi fermitatea celui care a fost Stan Fulham, se pot urmări două clipuri video care prezintă în sinteză o discuţie între acesta şi cel mai important dintre colaboratorii săi, ufologul american Randy Kitchur: 

Partea 1


Partea a 2-a

Aceste clipuri video au fost postate în iunie 2010, dar subiectul a fost mai apoi dezvoltat într-un memorabil interviu cu o durată de o oră şi jumătate, realizat de cunoscutul ziarist şi redactor media Alfred Lambremont Webre şi prezentat la Seattle Exopolitics Examiner (http://exopolitics.blogs.com/files/stanley.a.fulham.mp3). 
Fulham începe prin a afirma că în luna ianuarie 2010, „Consiliul celor 8” a luat decizia epocală de a interveni (în baza unui mandat celest) în cursul evenimentelor care se petrec pe Pământ. În întâlnirea respectivă la nivel înalt, membrii consiliului ET au hotărât să intervină cu mijloacele tehnologice foarte avansate pe care le au la dispoziţie pentru a purifica atmosfera planetei noastre de influenţele extrem de nocive ale noxelor (fizice şi subtile) care s-au acumulat acolo de-a lungul ultimelor sute de ani şi mai ales în ultimii zeci de ani. Decizia lor a fost justificată în mare parte de dorinţa de a evita colapsul dramatic al civilizaţiei umane, care ar fi urmat inevitabil în lipsa unor astfel de intervenţii, aşa cum din nefericire s-a petrecut până acum cu numeroase civilizaţii din galaxia noastră care au ajuns într-o situaţie asemănătoare. Chiar şi aşa, „Consiliul celor 8” a luat această decizie numai după ce membrii lui s-au convins că prăbuşirea condiţiilor de mediu şi a celor climaterice, care ar fi dus la extincţia speciei umane şi a celorlalte specii de pe planetă, nu poate fi oprită în niciun fel prin intermediul tehnologiei actuale care există pe Terra. În conformitate cu cele afirmate de Stanley Fulham, acea decizie a Consiliului ET reprezintă un eveniment extrem de rar în activitatea lor şi a fost justificată în special de faptul că membrii lui au dorit ca, prin aceasta, să protejeze calităţile unice ale rasei umane de pe planeta Pământ. 
„Consiliul celor 8” constă din reprezentanţii a opt civilizaţii extraterestre foarte avansate din punct de vedere tehnologic şi spiritual din galaxia noastră; unele dintre aceste civilizaţii sunt de asemenea reunite în alte organisme galactice, cum ar fi Federaţia Galactică a Luminii sau Consiliul Andromeda. Cele opt civilizaţii care fac parte din „Consiliul celor 8” sunt din sistemele solare care se găsesc în Constelaţia Pleiadelor, Orion (facţiunile benefice), Sirius, Văcarul, Alpha Centauri, Comsuli, Zeta Reticuli şi Pouseti. Totuşi, aşa cum de obicei se petrece în astfel de transmisii interdimensionale, adeseori apar elemente stranii ori care nu pot fi verificate. De pildă, o cercetare preliminară ne arată că nu există stelele sau constelaţiile cunoscute sub numele de Comsuli şi Pouseti, care au fost menţionate ca fiind sistemele planetare de origine pentru două dintre cele opt civilizaţii ET ce alcătuiesc „Consiliul celor 8”. 
O altă relativă inconsistență a informaţiilor oferite de către civilizaţiile ET poate fi găsită la pagina 75 a cărţii lui Fulham (Challenges of Change), unde membrii consiliului ET afirmă că actualmente pe planeta Marte nu există o populaţie indigenă, ci că civilizaţia inteligentă care se află în prezent pe Marte provine din sistemul Alpha Centauri. Această civilizaţie este unul din membrii „Consiliului celor 8”, care foloseşte astfel planeta Marte ca bază cosmică în sistemul nostru solar. Pe de altă parte, Alfred Lambremont Webre a publicat un studiu care prezintă dovezile oferite de un fost participant la Proiectul Pegasus (DARPA), pe nume Andrew D. Basiago, precum şi alte dovezi din fotografiile luate de rover-ul „Spirit” de cercetare al NASA, ce dovedesc existenţa unei civilizaţii indigene pe Marte. În acelaşi timp, Fondatorii precizează (prin intermediul transmisiilor canalizate de mediumul Sal Rachele) că vechea civilizaţie de pe Marte a fost distrusă şi că planeta este într-adevăr folosită ca bază cosmică de alte civilizaţii. Aparent, unele informaţii par a fi îndoielnice, dar dacă analizăm mai bine fluxul informaţional şi corelăm unele date, constatăm că inconsecvențele sunt touși nesemnificative prin raport la valoarea de ansamblu a predicţiilor şi anunţurilor făcute, ori a celorlalte tipuri de informări pe care Fulham le-a prezentat în detaliu (de altfel, multe dintre ele se corelează cu elemente care au fost dezvăluite de alţi insiders sau whistleblowers). În plus, experţii din domeniul vieţii extraterestre afirmă că celor care se află în contact cu fiinţele ET, cum ar fi Stanley Fulham, li se oferă în mod intenţionat unele informaţii eronate (de exemplu, cele în legătură cu existenţa vieţii pe Marte), pentru ca aceştia să fie protejaţi de atacurile forţelor militare sau ale agenţiilor guvernamentale specializate, care urmăresc ca astfel de detalii să rămână strict secrete. Prin urmare, aceasta este şi ea o posibilitate pentru a explica aparenta „dezinformare” care există în mărturiile lui Fulham.
Planul original al „Consiliului celor 8”, stabilit în ianuarie 2010, a fost acela al apariţiei simultane de OZN-uri uriaşe pe cer deasupra oraşelor importante ale lumii, pe data de 13 octombrie 2010. Ţelul acelor apariţii era de a începe acomodarea maselor de oameni cu prezenţa extraterestră şi cu decizia civilizațiilor ET benefice de a interveni pentru salvarea planetei şi a omenirii. Mai apoi, creşterea numărului de apariţii de nave extraterestre (OZN-uri) care aparţin civilizaţiilor din „Consiliul celor 8” ar fi creat premisele necesare pentru transmiterea primei cuvântări a unor reprezentanţi pleiadieni ai Consiliului în interiorul Sălii de Conferinţe de la sediul ONU, în anul 2014. Interesant este faptul că pe 14 octombrie 2010, la o zi după apariţia OZN-urilor pe cerul New-York-ului aşa după cum prezisese Stanley Fulham, Mazian Othman – director al Biroului care se ocupă cu problematica extraterestră la ONU - a ţinut o conferinţă de presă de 28 de minute în cadrul sediului ONU de la New-York, în care a admis că „viaţa extraterestră este într-adevăr o posibilitate”, remarcând totodată că Naţiunile Unite trebuie să se pregătească pentru contactul cu reprezentanţii civilizaţiilor ET. 
Planul civilizaţiilor ET benefice îşi găseşte fundamentul în faptul că aşa-zisul „Consiliu al celor 8” şi-a asumat rolul de protector al planetei noastre încă de acum aproximativ un milion de ani, apărând Pământul de invaziile extraterestre prea violente care, dacă ar fi avut cu adevărat loc, ar fi condus la o exterminare totală a civilizaţiei umane într-un timp extrem de scurt. Situaţia actuală a determinat însă o intervenţie mult mai elaborată şi un plan direct de acţiune din partea Consiliului, care are astfel în vedere purificarea atmosferei planetei noastre ce va începe în anul 2015, după adresarea reprezentanţilor extratereştri din Pleiade la ONU, către întreaga omenire, în anul 2014. Acel prim discurs din partea unor ființe extraterestre, ce va fi transmis de toate mijloacele media, va urma unui colaps total al sistemului actual (atât politic, cât şi economic şi financiar) şi instaurarea în perioada 2010-2014 a unui alt mod de gândire şi de existenţă pe întreaga planetă. Ne aflăm la jumătatea acestui interval şi putem observa că există toate premisele pentru realizarea cu succes a acestui ţel, chiar dacă multe fiinţe ignorante ori superficiale continuă să ironizeze sau să nu acorde atenţie multitudinii de aspecte ce indică totuşi „furtuna” iminentă care se va dezlănţui în curând. Vom comenta într-un articol viitor această situaţie şi elementele noi care au apărut în ultimele două săptămâni. 
Atunci când în 2010 a prezentat informaţiile primite de la „Consiliul celor 8”, Fulham a precizat de asemenea că perioada tranziţiei care va avea loc între 2010 şi 2014 poate să fie acompaniată de unele cutremure severe, de colapsul sistemului financiar mondial, precum şi de modificarea sistemului de guvernare şi a celui politic în general pe întregul glob. 
Totuşi, planul extratereştrilor de apariţie masivă pe cerul planetei cu nave uriaşe a suferit destul de curând o modificare substanţială, în sensul că s-a decis ca OZN-urile să apară doar deasupra New-York-ului, păstrându-se  data iniţială de 13 octombrie 2010. Explicaţia oferită de pleiadienii din Consiliu este pertinentă: ei sunt foarte buni cunoscători ai psihologiei umane, deoarece au fost în preajma noastră şi ne-au observat timp de milioane de ani. După întâlnirea din ianuarie 2010 a „Consiliului celor 8”, aceștia au ajuns la concluzia că omenirea nu este totuşi pregătită pentru o desfăşurare masivă de „forţe” (OZN-uri) deasupra principalelor oraşe ale lumii; aproape sigur oamenii ar fi interpretat acele apariţii ca pe o acţiune ostilă a extratereştrilor, un preludiu al unei invazii din spaţiu a Pământului. Tocmai de aceea, Consiliul a hotărât cu 3-4 săptămâni înainte de data hotărâtă (13 octombrie 2010) ca apariţiile de OZN-uri să se focalizeze pentru început doar asupra uneia dintre metropole, adică pe cerul New-York-ului. Acest oraş este recunoscut pentru concepţia limitată a populaţiei sale cosmopolite, care nu doreşte să fie „copleşită” de apariţii OZN deasupra oraşului. La aceeaşi dată au fost raportate de asemenea numeroase alte apariţii de OZN-uri în diverse zone ale globului, însă atenţia principală a fost focalizată asupra New-York-ului, marcând în acest fel începutul „procesului de intervenţie extraterestră” pe planeta noastră.
Mai apoi, în prima parte a lunii decembrie 2010, cu puţin timp înainte de a muri, Stan Fulham a transmis un alt pachet de informaţii primit de la „Consiliul celor 8”, în care erau anunţate apariţii clare de OZN-uri pe cerul Moscovei spre mijlocul lunii ianuarie 2011 şi, după încă o săptămână, deasupra Londrei. Toate aceste predicţii s-au adeverit întru tocmai. În conformitate cu cele transmise de către membrii Consiliului, apariţiile de OZN-uri vor creşte ca număr şi durată. Scopul apariţiilor este acela de a determina în conştiinţa maselor de oameni o acceptare gradată şi tot mai solidă a sentimentului de încredere în fenomenul extraterestru, astfel încât omenirea să fie măcar în parte pregătită să accepte Primul Contact până în 2014.
Numărul enorm al martorilor care au observat fenomenele de apariţie ale OZN-urilor pe 13 octombrie 2010 deasupra New-York-ului, în prima săptămână din luna ianuarie 2011 deasupra Moscovei şi în cea de a doua săptămână din luna ianuarie 2011 deasupra Londrei, precum şi numeroasele dovezi video provenite de la multe surse independente, care au fost postate pe internet pentru a putea fi văzute de toţi oamenii, ne arată că informaţiile revelate de Stanley Fulham au fost perfect adevărate şi certifică astfel o dată în plus existenţa civilizaţiilor ET benefice care vor să asiste şi chiar să ajute omenirea în această perioadă. Apariţia OZN-urilor deasupra New-York-ului au fost filmate şi apoi prezentate chiar la CBS NEWS şi ele pot fi urmărite aici: 

O analiză sintetică a imaginilor din clipul de mai sus poate fi citită aici:

Toate datele meteorologice şi alte evidenţe atestă adevărul de necontestat al prezenţei unor OZN-uri dirijate în mod inteligent în acele momente pe cerul New-York-ului, spulberând explicaţiile prosteşti şi chiar tâmpe ale autorităţilor, care au susţinut că ceea ce populaţia oraşului a putut urmări în acea zi pe cer nu era decât evoluţia unor baloane meteorologice.
Poate chiar mai evidente şi spectaculoase sunt unele dintre imaginile OZN-urilor surprinse mai apoi, în luna ianuarie 2011, pe cerul Moscovei, exact după cum anunţase Stan Fulham. Un clip video edificator, care conţine explicaţii, desene şi în partea finală chiar detalii ale navei ET filmată deasupra Moscovei pe 7 ianuarie 2011, poate fi urmărit aici: 

De asemenea, un bun articol în limba spaniolă prezintă apariţiile spectaculoase de pe cerul Moscovei din data de 18 ianuarie 2011, poate fi citit aici (din păcate, clipul video a fost eliminat de YouTube): http://informe21.com/actualidad/video-espectacular-ovni-moscu-su-presencia-fue-preanunciada. Un alt articol excelent este cel al lui Lambremont Webre, care confirmă pe deplin predicţiile lui Fulham şi aruncă în derizoriu criticile adresate lui (http://www.examiner.com/article/moscow-jan-2011-ufo-wave-is-ongoing-putting-fulham-prediction-critics-to-shame). Încă un articol amănunţit al lui Webre, cu referinţe clare despre predicţiile lui Fulham şi despre apariţiile OZN-urilor deasupra Moscovei, poate fi citit la adresa: http://www.examiner.com/article/january-2011-ufo-wave-over-moscow-is-3rd-independent-confirmation-of-et-council.
Sinteza acestor elemente a fost foarte bine surprinsă de Randy Kitchur într-o postare pe blogul personal la adresa: 
De altfel, cu doar câteva luni în urmă (pe 25 aprilie 2012), Kitchur a fost intervievat de către o echipă japoneză de televiziune a TopSpin Creative Corporation, afiliată Fuji TV, în vederea realizării unui documentar asupra investigării ştiinţifice asupra fenomenului OZN – o iniţiativă remarcabilă, ce a fost realizată nu la comanda cabalei criminale, ci din perspectiva unor intenţii novatoare şi din dorinţa sinceră de a prezenta oamenilor realitatea faptică. Interviul luat lui Randy Kitchur s-a bazat mai ales pe predicţiile lui Stanley Fulham, iar documentarul a fost prezentat la Fuji TV sub titlul Kiseki Taiken! (Experimentaţi un miracol!), fiind o mostră de profesionalism şi uluitoare prezentări în legătură cu fenomenul OZN. El durează 50 de minute şi poate fi urmărit integral aici: http://v.youku.com/v_show/id_XMzkwOTAxNTQw.html.
Procesul intervenţiei extraterestre va determina fără dar şi poate cea mai profundă modificare de concepţie filosofică în viaţa oamenilor, incomparabilă ca amplitudine şi cuprindere cu orice altceva în viaţa omenirii până în acest moment. Cel mai mare impact al acestei intervenţii va fi asupra guvernelor american şi al celui rus, ceea ce va conduce la mult aşteptatul moment al „Dezvăluirii” (Disclosure), care va sparge odată pentru totdeauna criminala „conspiraţie a tăcerii” asupra acestui subiect fundamental pentru viitorul umanităţii. Mai apoi, ufologii şi cei care au fost interesaţi în mod special de acest domeniu îşi vor putea focaliza atenţia în special asupra înţelegerii şi folosirii excepţionalelor tehnologii pe care civilizaţiile ET benefice le vor împărtăşi cu bucurie oamenilor. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu