Dacă doriţi un răspuns cu privire la Marea Trecere, la situaţia actuală a umanităţii, vă oferim aici o serie de articole revelatoare.
........................

sâmbătă, 26 ianuarie 2013

► 2012 - începutul unei ere noi (partea a doua)

de profesor yoga Gregorian Bivolaru


Evoluţia omului este evoluţia conştiinţei
 
Să nu ne imaginăm însă că şi în cazul în care rămânem letargici, complăcându-ne în aceeaşi stare de larvaritate şi inerţie, aceste energii vor provoca în mod obligatoriu îndumnezeirea noastră, transformarea noastră profundă, rapidă şi durabilă. Chiar dacă aceste valuri de energie vor inunda în curând ambianţa planetei Pământ, trebuie să ţinem cont că Dumnezeu ne oferă, dar nu ne obligă să punem şi în traistă.


Impulsionările extraordinare au început deja să apară şi vor fi din ce în ce mai intense în viitorul apropiat, plămădind condiţii planetare cu totul noi, iniţiatice, faţă de care fiinţele umane se vor deschide în mod diferit. Mulţi vor deveni conştienţi, cu mai multă uşurinţă, de misiunea lor sacră, de sensul şi de semnificaţiile existenţei lor în această lume. Omul viitorului va fi determinat să-şi pună într-un mod firesc întrebări fundamentale, reuşind mult mai lesne să-şi descopere menirea.

Se va edifica o nouă viziune globală, care va provoca mutaţii radicale benefice în sfera conştiinţei şi va face să apară o nouă spiritualitate, mult mai bogată, nuanţată cu sensuri multiple, în acord profund cu sensul primordial dumnezeiesc. Criza morală a lumii moderne, la care mulţi oameni asistă cu o bizară şi inconştientă pasivitate este, în mod evident, expresia nivelului scăzut de vibraţie al conştiinţei umane, al rezonanţei oculte care persistă actualmente.

La ora actuală puţini indivizi îşi dau seama că factorul fundamental în trăirea umană îl constituie tocmai calitatea frecvenţei de vibraţie a conştiinţei. Acum, mai mult ca niciodată, este nevoie de o transformare profundă, esenţială în sfera conştiinţei şi asta va deveni cu uşurinţă posibilă dacă se va structura o ştiinţă a conştiinţei ce trebuie să fie în acord cu întreaga cunoaştere, începând de la tradiţiile spirituale ale lumii antice, traversând toate epocile şi ajungând la acumulările pe care le fac cu putinţă cele mai noi ştiinţe actuale despre om şi Univers.

Este semnificativ că genialul cercetător român Basarab Nicolescu subliniază acest imperativ: „La ora actuală este evident că înţelepţii tuturor timpurilor au înţeles că evoluţia rapidă şi profundă a omului implică evoluţia deplină a conştiinţei sale”.

Uşurinţa comunicării fizice în lumea modernă permite, într-o anumită măsură, accesul la informaţie pentru marea majoritate a lumii, pregătind în felul acesta terenul pentru o înţelegere ceva mai profundă a adevărului despre sine.
În vremurile noastre omul are, mai mult ca niciodată, nevoie de o profundă integrare divină ce trebuie să fie potrivită armoniei dintre el, Dumnezeu şi Univers, dintre el, Dumnezeu şi natură, dintre fiinţele umane de pretutindeni, înlăturând toate obstacolele puse uneori de apartenenţa la o anumită religie, ţară, cultură sau la anumite convingeri.
Cu o oarecare egalitate în faţa şanselor, accesul armonios la anumite resurse, starea lăuntrică de bine şi respectul faţă de semenii noştri, pacea şi armonia dintre oameni vor putea deveni o realitate doar în condiţiile unei mutaţii fundamentale ce trebuie să apară în sfera conştiinţei şi chiar în modul cotidian de gândire. Atunci când analizăm cu atenţie ceea ce se petrece în prezent pe planeta noastră, descoperim că acestea au fost dintotdeauna aspiraţiile esenţiale ale umanităţii, chiar dacă de-a lungul istoriei sale s-a lăsat amăgită de multe utopii. Acum multe dintre aceste premise deja plutesc în aer, şi sunt mult comentate, chiar dacă, la prima vedere, par incredibile.

Extraordinara poveste a lui Shelley Yates
 
În noiembrie 2002, în timp ce călătorea cu fiul ei de 4 ani, canadiana Shelley Yates are parte de un accident cumplit. Automobilul în care se aflau derapează şi se scufundă într-o mlaştină. Shelley Yates încearcă să deschidă maşina, dar în ciuda eforturilor ei disperate, portierele rămân blocate. Apa rece amestecată cu mâl invadează interiorul automobilului. Îngrozită, face eforturi să-şi salveze copilul, dar apa pătrunde în maşină şi, la un moment dat, nu le mai lasă niciun spaţiu pentru a putea respira.
Înainte sa-şi piardă cunoştinţa aude, ca prin farmec, o voce fermă care îi spune să rămână calmă până vor veni salvatorii. La capătul a peste 15 minute, salvatorii apar şi reuşesc să o scoată pe Shelley Yates din automobil leşinată. După alte 7 minute este reanimată. În acea clipă ea reuşeşte să le spună salvatorilor şi despre existenţa copilului care rămăsese în maşină. Trecuseră peste 22 de minute. În final, salvatorii reuşesc să scoată şi băieţelul afară şi îl expediază în comă la un spital de copii.
Medicii îl consultă şi analizând totul după standardele medicinii actuale, îi comunică mamei că starea copilului ei este fără nicio speranţă. În viziunea lor, creierul era deja mort şi toate organele băiatului erau invadate de sânge. Este sfătuită apoi să-l ia acasă, deoarece chiar dacă ar reuşi să-l reanimeze, copilul ar rămâne pentru toată viaţa într-o stare vegetativă.

Spre uimirea mamei, însă, acea misterioasă voce din eter îi comunică la scurt timp cu totul altceva. „Ai încredere, căci totul va fi bine. Urmează cu stricteţe toate indicaţiile pe care ţi le dăm.” Vocea enigmatică o sfătuieşte apoi să facă neîntârziat apel la mai mulţi oameni şi să îi roage să acţioneze într-un mod simplu, dar eficient, pentru a-i reface băieţelului „câmpul vital de energie”.

Unde-s mulţi, puterea divină creşte
 
Cum au făcut? La un interval de jumătate de oră, în şedinţe a câte 20 de minute, un grup de voluntari au acţionat continuu timp de 3 zile. Fiecare om care participa în cadrul acelui grup a fost rugat să acţioneze întocmai ca un releu prin care i se dăruiesc acelui copil energie vitală, viaţă şi iubire.

Uneori chiar şi doctorii care dăduseră verdictul categoric au descoperit profund uimiţi efectele miraculoase ale unui astfel de experiment ce răsturna pur şi simplu toate canoanele ştiinţei medicale. După 72 de ore de tratament de acest gen, copilul deschide ochii şi îşi recunoaşte mama. După aproximativ două săptămâni cât a durat recuperarea în spital, el a apărut la locul de joacă împreună cu alţi copii.

Atunci când s-a întors acasă cu băieţelul, mama a constatat cu uimire că vocile enigmatice au continuat să-i vorbească. Ele i-au comunicat că în prezent o mare parte din omenire şi-a pierdut controlul, şi-a pierdut legătura pe care o avea cu Dumnezeu, cu Universul şi cu planeta Pământ.

Vocile misterioase i-au transmis apoi mesajul-avertisment că datorită stării de rătăcire şi de regres în care se află umanitatea, întregul Univers este, într-o anumită măsură, afectat şi tulburat.

Vocile enigmatice au rugat-o pe femeie să transmită urgent acest mesaj din lumea de dincolo, un avertisment adresat întregii omeniri. Tainicele voci pline de înţelepciune au comunicat că este şi rămâne în puterea fiinţelor umane să transmită energia iubirii prin trupurile şi conştiinţele lor. Este în puterea lor să trezească şi să amplifice capacitatea de a iubi care ar trebui să fie un ţel pentru toţi oamenii. Prin trezirea şi amplificarea stării de fraternitate şi de solidaritate, prin sporirea stării de bunăvoinţă şi de compasiune este cu putinţă ca ambianţa planetei Pământ să fie vindecată, să renască şi să urmeze o etapă creatoare şi net superioară în istoria acestei planete.

Dacă suficient de mulţi oameni vor pune neîntârziat în aplicare aceste sfaturi, au anunţat vocile misterioase în finalul mesajului, pe Pământ va începe curând o epocă fericită a păcii, a iubirii, a bunătăţii şi a armoniei.
 
Dacă îşi unesc eforturile, oamenii pot salva planeta
 
Vocile au indicat că aceasta este voinţa exprimată la unison din lumea de dincolo. Salvarea lui Shelley Yates şi, mai ales, reanimarea aparent imposibilă a copilului ei s-au voit dovezi edificatoare pentru existenţa unei puteri dumnezeieşti omnipotente, omnisciente care ne iubeşte, ne supraveghează în permanenţă, ne asistă, ne inspiră şi ne ajută atunci când îi implorăm ajutorul.

Acele voci misterioase ne îndeamnă, printr-un apel fierbinte, să ne trezim, spre binele nostru, până nu va fi prea târziu. Vocile misterioase au subliniat că pentru declanşarea cât mai rapidă a regenerării la nivel planetar, este întâi nevoie ca aproape toate fiinţele umane, din toate zonele să se unească fratern în cuget şi simţire şi să acţioneze la unison pentru a reactiva şi a face să funcţioneze optim „sistemul energetic dumnezeiesc al planetei Pământ”.

Lui Shelley Yates i s-a transmis că un număr destul de mare de oameni care vor acţiona în felul acesta la unison ar putea salva planeta Pământ, iar semenii noştri vor izbuti astfel să se ajute şi să se regenereze, aşa cum au procedat şi cei care, prin acţiunea lor la unison au reuşit până la urmă, să-l reînvie pe fiul ei.

Iar dacă şi alţii vor avea încredere şi vor utiliza exact metoda folosită pentru a-l readuce la viaţă pe copil, va deveni posibil să fie reînviaţi şi reanimaţi oameni întocmai ca pe fiul ei.

În realitate, toate fiinţele umane sunt permanent conectate printr-o reţea invizibilă, tainică, la o sursă dumnezeiască ce este comună.

Am vrut liber arbitru. Ce facem cu el?
 
Vocile au dezvăluit că toate speciile de animale au propria lor reţea vitală specifică, ce le înlesneşte în permanenţă o enigmatică şi perfectă comunicare. Vocile i-au povestit femeii despre reţeaua invizibilă prin care sunt anunţate toate necuvântătoarele de iminenţa catastrofelor naturale şi despre felul cum reuşesc să evite anumite pericole.

Toţi şobolanii, de pildă, părăsesc un vas ancorat în port înainte cu mult timp ca ambarcaţiunea să se scufunde, fie din cauza unei furtuni, fie din cauza izbucnirii unui incendiu devastator. S-a constatat că acest fenomen se petrece adeseori cu 30-50 de zile înainte de catastrofă.

Vocile misterioase i-au mai adus acelei femei o revelaţie extrem de semnificativă şi interesantă prin faptul că face trimiteri la textul din Geneză, unde ni se vorbeşte despre existenţa miticului pom al Binelui şi al Răului. Vocile au spus că: „Omul a ales cu multe mii de ani în urmă, să se deconecteze de la această tainică reţea comună, pentru a avea libertate totală şi pentru a dispune de liber arbitru.”

Dacă privim cu multă atenţie şi luciditate în jurul nostru, descoperim că unele fiinţe umane îşi folosesc adesea în mod tembel liberul arbitru şi greşelile lor grave îi duc de la rău la mai rău. Într-adevăr, în timp ce liberul arbitru permite omului să discearnă în felul său realitatea şi să aibă opţiuni, restul lumii vii este dependentă de inteligenţa tainică a naturii. Liberul arbitru, spun mai departe mesajele, a permis fiecăruia să dispună după cum vrea de sine însuşi, dar, totodată a adus mare pericol ca omul să comită erori care au devastat mare parte din această planetă.

Vocile misterioase au comunicat următoarele:

„Cumulul de erori foarte mari şi-au atins limita acum şi în cazul în care umanitatea va continua la fel, această foarte gravă stare de fapt poate precipita sfârşitul Pământului.”

Tocmai de aceea suntem insistent sfătuiţi, chiar imploraţi, să acţionăm de urgenţă şi să ne reconectăm la reţeaua cea tainică a Pământului, pentru a-l vindeca şi a-l regenera oferindu-i prin acţiuni realizate la unison valurile de iubire de care are stringent nevoie. Vocile i-au explicat acelei femei că acum şi câmpul vital energetic al Pămânului este afectat, la fel cum a fost grav deteriorat câmpul energetic vital al fiului ei din cauza acelui accident.

Acesta este motivul pentru care trebuie să acţionăm urgent la unison, ca să putem reîncărca ambianţa planetei cu energia pe care o atragem din Univers atunci când trăim intens şi profund sentimente de iubire, de compasiune, de iertare, de pace, de bunăvoinţă, de bunătate, de fericire şi armonie.

Analizând cu atenţie miracolul uluitor al reînvierii fiului lui Sheley Yates, observăm demonstraţia indirectă a ideii că, atunci când este necesar, Sursa Dumnezeiască renunţă la ceea ce am putea numi „pilotul automat” al unei fiinţe umane şi preia iniţiativa. Acest copil care nu ar mai fi avut nicio şansă de supravieţuire şi mai ales de revenire la starea normală, a fost totuşi reînviat şi însănătoşit în urma unei intervenţii pe care o putem considera, pe bună dreptate, supranaturală.

Să ne reconectăm cu sursa tuturor lucrurilor
 
În acest caz miraculos sunt demne de reţinut câteva elemente foarte importante care ne pot fi de un real folos, atât pentru cunoaşterea celorlalţi oameni, cât şi pentru propria noastră cunoaştere. Sursa dumnezeiască ce există dicolo de noi nu ne vorbeşte atunci când vrem să-i testăm existenţa, ci se manifestă şi ne transmite mesaje pline de înţelepciune, mai ales când urmăreşte să întervină pentru a ne ajuta, după criterii şi condiţii care scapă celor obişnuiţi.

Unul dintre aceste criterii rămâne acela de a ne oferi cu multă iubire şi bunătate un semnal uimitor referitor la existenţa Sa. Un alt motiv care face cu putinţă, în anumite condiţii, o intervenţie concretă, evidentă în existenţa noastră poate fi dictat de locul şi de rolul pe care fiecare dintre noi îl avem în cadrul Macrocosmosului, chiar şi atunci când nu ştim, deocamdată, mai nimic despre asta.

Sute de volume pline de dovezi edificatoare descriu, adeseori cu lux de amănunte, istorii miraculoase de acest gen. Totuşi, din cauza scepticismului, a îndoielilor demoniace, a prostiei şi a complacerii în răutate şi indiferenţă, marea majoritate a oamenilor le ignoră. Intervenţia miraculoasă ce a făcut posibilă reînvierea acestui copil a avut un ţel precis – să ateste veridicitatea Sursei dumnezeieşti ce imploră în prezent omenirea să facă în propriul ei interes eforturile minime care îi sunt cu putinţă pentru a se reconecta neîntârziat la tainicul izvor al vieţii ce alcătuieşte şi reţeaua subtilă vitală a Pământului, şi ce pe cea a Universului.

„Dacă fiinţele umane de pe întreaga planetă vor fi capabile să înţeleagă acest apel mobilizându-se să acţioneze la unison în număr cât mai mare, o astfel de acţiune conjugată va aduce pacea, sănătatea şi armonia de care Pământul are vitală nevoie.”

Dincolo de aparenţe, acest mesaj urgent şi plin de înţelepciune este, prin urmare, încă un semnal de alarmă transmis din lumea de dincolo, din universul astral.

Revelaţiile oferite lui Shelley Yates dau şi explicaţia multor crize care au bântuit şi bântuie omenirea, a majorităţii neîmplinirilor, a suferinţelor, a bolilor şi a nenumăratelor sale greşeli apărute în urma deconectării noastre de la Sursa dumnezeiască. La ora actuală foarte puţini de pe această planetă sunt capabili să-şi dea seama că în realitate starea de libertate este şi rămâne dumnezeiasca necesitate ce trebuie înţeleasă.

(...)


Gândeşte frumos, trăieşte bine
 
La întrebarea firească „Ce se poate face în aceste condiţii?”, răspunsul este că se impune cât mai repede evoluţia spirituală la nivel global, fapt ce implică, înainte de toate, ridicarea nivelului de conştiinţă. 

Asta presupune ca frecvenţele dominante de vibraţie ce caracterizează conştiinţele oamenilor de pe această planetă să se accelereze.

Pentru a ne proteja cât mai bine de haosul chinuitor al lumii actuale ni se recomandă să ne branşăm conştiinţa la realitatea misterioasă a lui Dumnezeu Tatăl, către care suntem îndemnaţi să proiectăm de multe ori pe zi sentimente de recunoştinţă şi de iubire. Mai mult decât atât, ni se sugerează să urmărim să trăim într-un mod intens şi amplu stări de iubire constante, stări de fericire, de umor stenic, de bucurie.

Chimia tainică a acestor sentimente binefăcătoare va fi de un real folos atât pentru sănătatea noastră trupescă, cât şi pentru bunăstarea sufletească şi armonia spirituală.
 
Pentru a evita astfel de stări nefavorabile sănătăţii, determinate de stres şi de toate tensiunile şi mizeriile vieţii moderne, ştiinţele neurocognitive actuale recomandă înlocuirea promptă şi conştientă a tuturor gândurilor nefaste prin gânduri cu o conotaţie profund benefică, fastă.

Fantasmele amoroase elimină stresul
 
Se ştie că evocarea unui sentiment intens şi profund de fericire, de beatitudine, de extaz sau chiar imaginarea unor scene erotice binefăcătoare, a unor fantasme amoroase intense, plăcute, încântătoare, pot anihila cu succes, pe cale naturală, efectele dezastruoase ale stresului.

Este evident totodată că în cazul unor astfel de trăiri creatoare, stenice survin instantaneu în universul nostru lăuntric procese de rezonanţă ocultă euforice, relaxante. În plus, yoghinii care practică de fiecare dată cu succes fuziuni amoroase bazate pe continenţă sexuală, pe transfigurare, pe consacrarea prealabilă a roadelor lui Dumnezeu Tatăl, vor avea parte din plin de stări lăuntrice de bunăstare, armonie, de sănătate înfloritoare, de fericire şi bună dispoziţie.

Cercetările realizate în laborator au dezvăluit că, de fapt, creierul nu face diferenţa între realitate şi imaginaţia exuberantă, benefică, activând, în astfel de momente, în mare parte, cam aceleaşi arii corticale implicate în procesarea naturală a realităţilor trăite.

Există o observaţie genială ce merită reţinută, pe care cei 13 hathori (inteligenţe superioare din universul astral) ne indică să o punem adeseori în aplicare. Întotdeauna, fără excepţie, această atentă comutare a gândirii pe un registru stenic, armonios, plăcut, este profund benefică nu numai pentru propriul nostru univers lăuntric, ci şi pentru întregul Macrocosmos care primeşte, cu bucurie toate experienţele încântătoare, toate trăirile amoroase sublime, trăite intens şi plenar.

Şi experienţele ample şi elevate din stările copleşitoare de orgasm, şi cele din stările îmbătătoare de uimire, de fericire, de extaz, de satisfacţie estetică pură şi rafinată, dăruiesc ceva care apare prin jocul energiilor atrase în universul nostru lăuntric. Atunci oferim, la rândul nostru, Macrocosmosului minunate cockteil-uri psihice, spirituale, emoţionale. Iar astfel realizăm ceva bun pentru această planetă căreia îi datorăm viaţa, susţinerea biologică, chiar şi atunci când nu bănuim asta. 

Toate aceste idei creatoare, geniale, inedite ne amintesc de legea dăruirii oculte care, după cum ştim, face cu putinţă să primim întotdeauna şi chiar să beneficiem din plin de pe urma a tot ceea ce dăruim bun, plăcut, generator de fericire, dădător de plăcere. Devenind astfel canale tainice în şi prin care se manifestă energiile subtile ale iubirii, ale bunătăţii, ale fericirii, ale recunoştinţei, ale iertării.


Citeşte şi:
► Problema intervenţiei extraterestre în contextul actual al omenirii
► SHIVA manifestat ca un lingam de foc  
► Un senzational mesaj-referendum al unei civilizatii extraterestre avansate ce se adreseaza tuturor oamenilor de pe planeta Pamant
► Un Crăciun cum n-a mai fost  


Un comentariu:

Anonim spunea...

constietizeaza realitatea dramatica in care traim si nareaza drumul spre a ne ajuta pe noi insine de la o catastrofa globala. lumea, gandeste la nivel individual,egoistic.e greu sa ne ajutam gindind spre binele altrui.cine citeste acest articol si_l intelelege d.t.p.d.v.
va realiza ca si mine ca suntem mici ptr.lumea asta corupta.dar eu personal sa combat cu ipocrizia si sa mi expun si sa aplic ceea ce eu simnt.dragostea ptr D_zeu pri dragostea ce o daruiesc celor din jur prin rugaciune,bunatae, iertare,daruire,bunastarea mea ajutorul altor nevoiasi.marci

Trimiteți un comentariu