Dacă doriţi un răspuns cu privire la Marea Trecere, la situaţia actuală a umanităţii, vă oferim aici o serie de articole revelatoare.
........................

luni, 2 mai 2011

► Mesaj către Poporul Român în Apocalipsa lui Ioan

Mesaje profetice din Apocalipsă (3.7-13) în care fără îndoială se fac referiri voalate pe care intuiţia spirituală ni le revelează ca adresându-se poporului român:

7. Îngerului călăuzitor al Bisericii din Filadelfia scrie-i:
Iată ce zice Cel pururea Sfânt, Cel Adevărat, Cel ce ţine cheia înţelepciunii lui David, Cel ce deschide şi după care nimeni nu va închide, Cel ce închide şi după care nimeni nu va deschide:

8. "Ştiu toate faptele tale; iată că ţi-am pus înainte o uşă ce este acum deschisă către Cel pururea viu (DUMNEZEU), pe care nimeni n-o poate închide, căci deşi ai puţină putere, ai păzit cu străşnicie Cuvântul Meu şi n-ai tăgăduit niciodată Numele Meu.


9. Iată că îţi dau să se îndrepte către tine din cei care sunt robiţi în sinagoga satanei, cari zic că sunt adevăraţi Iudei şi în realitate nu sunt, ci mint; iată că îi voi face pe mulţi să vină să se închine la picioarele tale pentru ca să ştie că te-am iubit şi te iubesc.

10. Fiindcă ai păzit cu străşnicie cuvântul răbdării Mele (FAPTUL CĂ ACEST POPOR ESTE RĂBDĂTOR, INIMOS, BUN ŞI BLÂND; n.n.), te voi păzi şi Eu prin puterea mea de la Tatăl, de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce în fel şi chip pe locuitorii pământului.

11. Eu vin curând în slavă. Păstrează cu străşnicie ceea ce ai de la DUMNEZEU, ca nimeni să nu te facă să-ţi pierzi cumva cununa.

12. Pe cel ce va birui cât mai curând, îl voi face să fie întocmai ca un stâlp de lumină alb strălucitoare în Templul (LĂCAŞUL) Dumnezeului Meu şi el nu va mai ieşi în veci afară din el. Voi face să fie viu şi arzător în el Spiritul atotputernic al Dumnezeului Meu şi el va fi atunci vrednic să intre şi să rămână în cetatea sfântă a Dumnezeului Meu, noul Ierusalim, asupra căruia are să se pogoare mare har din cerul cel înalt de la Dumnezeul Meu şi în care va fi slăvit aşa cum se cuvine Numele Meu cel nou.

(MAI MULTE PROFEŢII ŞI ANUMITE SEMNE SPIRITUALE CUNOSCUTE DE CEI INIŢIAŢI INDICĂ SUFICIENT DE CLAR CĂ POPORUL ROMÂN ESTE POPORUL ALES LA CARE SE REFERĂ MESAJUL DIN APOCALIPSĂ ADRESAT "BISERICII DIN FILADELFIA" ŞI NE PERMITE DE ASEMENEA SĂ ÎNTREVEDEM CĂ "NOUL IERUSALIM" VA FI CU SIGURANŢĂ ÎN ROMÂNIA; n.n.)

13. Cine are urechi să asculte cu luare aminte ce zice Bisericilor Duhul."


Sursa: Broşura "Kali Yuga, epoca decăderii spirituale reflectată în cele mai faimoase profeţii orientale şi occidentale" - care cuprinde texte tradiţionale traduse, adaptate şi comentate de profesor yoga Gregorian Bivolaru.

Citeşte şi alte articole din seria privitoare la MISIUNEA SPIRITUALĂ A ROMÂNIEI:

- Renasterea Romaniei
- O uimitoare profetie a clarvazatoarei Vanga Dimitrova, supranumita Oracolul Bulgar, despre Romania
- Cel promis... (fragment din uimitoarea profetie a Vangai)
- Romania va deveni centrul spiritual al omenirii
- PROFETIILE LUI SUNDAR SINGH (integral) - „Misiunea spirituala a Romaniei“ 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu