Dacă doriţi un răspuns cu privire la Marea Trecere, la situaţia actuală a umanităţii, vă oferim aici o serie de articole revelatoare.
........................

duminică, 5 februarie 2012

► Tăbliţele de smarald ale lui Thoth, atlantul


PREFAŢĂ

Istoria acestor tăbliţe, care este prezentată în cele ce urmează, pare ciudată şi trece dincolo de concepţiile oamenilor de ştiinţă moderni. Vechimea lor este uimitoare (36 000 ani î.H.). Cel care a scris-o este THOTH, un preot-rege atlant care a fondat o colonie în Egiptul antic după scufundarea ţării‑mamă, Atlantida.

El este cel care a construit Marea Piramidă din Giza, în mod eronat atribuită lui Keops. În această piramidă, el a încorporat cunoaşterea înţelepciunii străvechi şi a tăinuit de asemeni în siguranţă înscrisuri şi instrumente din vechea Atlantidă.


Vreme de aproape 16 000 de ani el a condus străvechea rasă a Egiptului, între 52 000 î.H. şi 36 000 î.H. La acea vreme, străvechea rasă barbară în mijlocul căreia el şi adepţii săi se aşezaseră, a fost înălţată la un grad înalt de civilizaţie.

Thoth era nemuritor, altfel spus cucerise moartea, plecând din această lume doar atunci când dorea, şi chiar şi atunci, nu prin moarte. Înţelepciunea sa imensă l-a făcut conducător peste diferite colonii atlante, inclusiv peste cele din America de Sud şi Centrală.

Când a sosit timpul să părăsească Egiptul, el a ridicat Marea Piramidă deasupra intrării către Marile Săli din Amenti, şi-a depozitat în ea cunoaşterea şi a desemnat păzitori pentru tainele sale dintre cei mai buni din poporul său.

Mai târziu, descendenţii acelor păzitori au devenit preoţii Piramidei, care, în epoca întunecată care a urmat plecării sale, l-au zeificat pe Thoth ca Zeu al Înţelepciunii, Păstrătorul Cunoaşterii. În legendă, Sălile din Amenti au devenit "lumea de dincolo", Sălile zeilor, unde pleca sufletul după moarte pentru a fi judecat.

În epocile care au urmat, spiritul lui Thoth a trecut în trupuri umane în maniera descrisă în tăbliţe. Astfel, el s-a încarnat de trei ori, ultima oară fiind cunoscut ca HERMES - cel de trei ori născut.

În această încarnare, el a lăsat scrierile cunoscute de către ocultiştii moderni sub numele de "Tăbliţele de Smarald", o prezentare mai târzie şi cu mult mai săracă a străvechilor mistere.

Aceste tăbliţe, care sunt prezentate aici, sunt zece la număr şi au fost lăsate în Marea Piramidă în grija preoţilor. Pentru a fi mai uşor accesibile, ele au fost împărţite în 13 părţi.


Ultimele două sunt atât de importante, încât este interzisă dezvăluirea lor publicului larg în prezent. Totuşi, în cele prezentate aici, se găsesc secrete care se vor dovedi de o inestimabilă valoare pentru cei care le vor cerceta cu seriozitate.

Ele ar trebui citite nu o dată ci de o sută de ori pentru că doar aşa ar putea fi dezvăluit adevăratul înţeles. O citire superficială ar putea oferi câteva sclipiri de frumuseţe dar un studiu atent va deschide căi ale înţelepciunii pentru cel care caută.


Dar acum, câteva cuvinte despre modul în care aceste taine profunde au ajuns să fie dezvăluite omului modern, după ce au fost ascunse atât de mult timp.

Cu aproximativ 1 300 de ani î.H., Egiptul, vechiul KHEM, era în mare fierbere şi multe delegaţii de preoţi au fost trimise în diferite părţi ale lumii.

Printre aceştia s-au numărat şi unii dintre preoţii Piramidei, care au purtat cu ei tăbliţele de smarald ca pe un talisman, prin intermediul căruia puteau exercita o anumită autoritate asupra preoţilor mai puţin avansaţi din cadrul raselor coborâtoare din alte colonii atlante.

Legenda spunea că aceste tăbliţe îl împuterniceau pe purtător cu autoritatea lui Thoth.

Grupul de preoţi care deţineau tăbliţele au emigrat în America de Sud. Aici i-au găsit pe mayaşi, o rasă înfloritoare, care îşi aminteau mult din înţelepciunea străveche.

Preoţii s-au statornicit şi au rămas în acele locuri. În secolul X, mayaşii au colonizat peninsula Yucatan, iar tăbliţele au fost aşezate sub altarul unuia dintre marile temple ale Zeului Soare. După cucerirea mayaşilor de către spanioli, oraşele au fost abandonate, iar comorile templelor uitate.

Trebuie să se înţeleagă că Marea Piramidă a fost şi este încă un Templu de iniţiere în mistere. Isus, Solomon, Apolonius şi mulţi alţii s-au numărat printre cei iniţiaţi aici. Scriitorul (care are o conexiune cu Marea Frăţie Albă, ce se manifestă de asemeni şi prin intermediul preoţilor piramidei) a primit instrucţiuni să recupereze şi să aducă înapoi în Marea Piramidă tăbliţele străvechi.

Fapt care, după aventuri care nu este necesar să fie detaliate aici, a fost realizat. Înainte de a le înapoia, i s-a acordat permisiunea să traducă şi să păstreze o copie a înţelepciunii înscrisă pe tăbliţe.

Aceasta a avut loc în 1925 şi abia acum a fost acordată permisiunea pentru  o publicare parţială. E posibil ca unii să zâmbească ironic. Totuşi, căutătorul atent va citi printre rânduri şi va descoperi înţelepciunea ascunsă în ele.

Dacă lumina se află în tine, lumina care există în aceste tăbliţe va răspunde.


Câteva cuvinte acum despre aspectul material al tăbliţelor.

Ele constau în 12 tăbliţe din smarald verde, făcute dintr-o substanţă creată prin transmutare alchimică.

Sunt nepieritoare, rezistente la orice element şi substanţă. Mai exact, structura lor atomică şi celulară este fixă, ea nepermiţând astfel nici o schimbare. Prin urmare, tăbliţele contrazic legea materială a ionizării.

Pe ele sunt gravate caractere în vechea limbă atlantă, caractere ce răspund la undele cerebrale corespunzătoare, eliberând în mintea celui care citeşte vibraţia mentală care le este asociată .

Tăbliţele sunt prinse între ele cu inele făcute dintr-un aliaj de culoarea aurului, suspendate de o tijă din acelaşi material.

Înţelepciunea conţinută în aceste tăbliţe constituie fundamentul străvechilor mistere. Iar pentru cel care citeşte cu ochii şi mintea deschise, înţelepciunea sa se va înmulţi de 100 de ori.

Citeşte! Crezi sau nu, citeşte, iar vibraţia aflată aici va trezi un răspuns în sufletul tău.


În cele ce urmează voi dezvălui unele dintre misterele care până acum abia au fost atinse fie de către mine, fie de către alţi învăţători sau căutători ai adevărului.

Căutarea omului, în dorinţa de a înţelege legile care-i guvernează viaţa, este nesfârşită. Însă adevărul există dincolo de vălul care apără planurile superioare de viziunea materială a omului, el fiind gata să fie asimilat de către cei care îşi lărgesc viziunea, întorcându-se în căutarea lor spre interior şi nu spre exterior .

În liniştea simţurilor materiale se găseşte cheia pentru dezvăluirea înţelepciunii. Cel ce vorbeşte nu ştie; cel ce ştie nu vorbeşte!

Cunoaşterea cea mai înaltă nu poate fi rostită, căci ea există ca entitate pe căi ce transcend toate cuvintele sau simbolurile materiale.

Toate simbolurile nu sunt decât nişte chei cu care se deschid uşi ce conduc spre adevăruri, şi de multe ori uşa nu este deschisă deoarece cheia pare atât de măreaţă încât lucrurile care se află în spatele ei nu sunt vizibile.

Dacă reuşim să înţelegem că toate cheile, toate simbolurile materiale sunt manifestări, sunt doar prelungiri ale unui mare adevăr şi lege, vom începe să ne dezvoltăm viziunea care ne va permite să penetrăm dincolo de văl.

Toate lucrurile din toate Universurile se mişcă conform unei Legi,  iar Legea care guvernează mişcarea Planetelor nu este mai imuabilă decât Legea care guvernează manifestările materiale ale omului.

Una dintre cele mai importante Legi cosmice este Legea responsabilă pentru formarea omului ca fiinţă materială.

Măreţul scop al şcolilor iniţiatice din toate timpurile a fost să dezvăluie funcţionalităţile Legii care leagă omul material de omul spiritual.

Legătura dintre omul material şi omul spiritual este omul intelectual deoarece mintea are atât calităţi materiale cât şi spirituale.

Cel care aspiră la o cunoaştere superioară trebuie să-şi dezvolte latura intelectuală a firii lui şi astfel să-şi întărească voinţa astfel încât să fie capabil să-şi concentreze toate forţele fiinţei sale către şi în planul pe care îl doreşte.

Marea căutare a Luminii, a Vieţii şi a Iubirii doar începe în planul material. Condusă către desăvârşire, scopul ei ultim este identificarea completă cu Conştiinţa Universală. Aşezarea fundaţiei în planul material este primul pas. Urmează apoi scopul suprem al realizării spirituale.

În cele ce urmează voi oferi o interpretare a tăbliţelor de smarald şi înţelesurile lor tainice, ascunse şi esoterice.

În cuvintele lui Thoth sunt ascunse multe sensuri care nu apar la suprafaţă.

Lumina cunoaşterii îndreptată asupra tăbliţelor va deschide numeroase perspective noi de înţelegere.

"Citeşte şi Fii înţelept" dar numai dacă Lumina conştiinţei tale trezeşte înţelegerea profundă care este o calitate înnăscută a sufletului!


                                                   Prefaţă
                                                   Tăbliţa întâi - Istoria lui Thoth, atlantul >>
                                                   Tăbliţa a doua - Sălile din Amenti  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu